DISCLAIMER

The Hotel Hungaria Group heeft de inhoud van deze website – met hulp van de bezoekers van de website - met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. The Hotel Hungaria Group kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. The Hotel Hungaria Group sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

The Hotel Hungaria Group behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen ten aanzien van de informatie op de website met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. The Hotel Hungaria Group is niet aansprakelijk in geval gebruikers misbruik maken van de informatie op de website. De inhoud van de website, de producten en de diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun leverbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

PRIVACY

The Hotel Hungaria Group respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw vragen en of reacties zo snel en goed mogelijk af te handelen. Voor het overige zullen wij deze gegevens alleen gebruiken met uw toestemming. The Hotel Hungaria Group zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Als u in de toekomst bij de webshop van VHAJM een bestelling plaatst, hebben we uw e-mailadres, factuuradres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop op de hoogte te houden. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, e-mailadres, telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer u een bestelling plaatst, of uw VHAJM account raadpleegt, worden uw gegevens beschermd door Secure Socket Layer (SSL) technologie. Hiermee wordt de informatie onleesbaar voor derden. U kunt dit controleren via het slotje in uw webbrowser en via de 's' achter http in het webadres.

U kunt zich aanmelden voor de online nieuwsbrief van VHAJM. Hiermee verleent u The Hotel Hungaria Group tegelijkertijd toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. The Hotel Hungaria Group gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren. Ook kan het voorkomen dat The Hotel Hungaria Group u per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar artikelen en/of dienstverlening. Vanzelfsprekend staat het u geheel vrij om hier van af te zien. Ook wordt u steeds de mogelijkheid geboden om uzelf uit te schrijven en de nieuwsbrief niet meer te ontvangen.

Net als andere websites maakt ook VHAJM gebruik van zgn. 'cookies'. Dit zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de website bezoekt. Met behulp van cookies registreren wij onder andere hoe vaak de VHAJM-website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van onze bezoekers zijn. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over het privacybeleid van The Hotel Hungaria Group, dan kunt u een e-mail sturen naar info@vraaghetaanjeroenmeus.be. Onze service helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. Ook kunt u bij onze service terecht als u bezwaar heeft tegen het ontvangen van (al dan niet) persoonlijke aanbiedingen. In geval wijziging van ons privacy-beleid nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

The Hotel Hungaria Group

Engels Plein 23 B

3000 Leuven


DELEN OP: